ค้นหาจากหมายเลข EMS

หมายเลข EMS ชื่อนามสกุล ลูกค้า วัน/เวลาที่ส่งพัสดุ
วันจันทร์ -------------------------------------------------- 24/11/2014 00:00:00
EL592098885TH คุณ เสาวนิตย์-10140 24/11/2014 00:00:00
EN655414184TH คุณ กัญญาพัชร-10900 24/11/2014 00:00:00
EN655414175TH คุณ สหรัฐ-21150 24/11/2014 00:00:00
EN655414167TH คุณ ณัฐชยา-80110 24/11/2014 00:00:00
EN655414153TH คุณ ช่อผกา-80000 24/11/2014 00:00:00
EN655414140TH คุณ พงศกร-10400 24/11/2014 00:00:00
EN655414136TH คุณ พนิตนันท์-18240 24/11/2014 00:00:00
EN655414122TH คุณ ศิรพัชร-50200 24/11/2014 00:00:00
EN655414119TH คุณ กัญญาณัฐ-47000 24/11/2014 00:00:00
EN655414105TH คุณ พรรณทิพย์-45120 24/11/2014 00:00:00
EN655414096TH คุณ บุญญาภา-10310 24/11/2014 00:00:00
EN655414082TH คุณ เขมจิรา-10400 24/11/2014 00:00:00
EN655414079TH คุณ สุรางคนางค์-10150 24/11/2014 00:00:00
EN655414065TH คุณ เปมิกา-10400 24/11/2014 00:00:00
EN655414051TH คุณ อัญชลี-80240 24/11/2014 00:00:00
EN655414048TH คุณ อรณิชา-13230 24/11/2014 00:00:00
EN655414034TH คุณ จันทร์ทิพย์-10100 24/11/2014 00:00:00
EN655414025TH คุณ นิภารัตน์-84160 24/11/2014 00:00:00
EN655414017TH คุณ ศศิวิภา-80000 24/11/2014 00:00:00
EN655414003TH คุณ รัชฎาพรรณ-80000 24/11/2014 00:00:00
EN655413997TH คุณ ณัฐพันธ์-10170 24/11/2014 00:00:00
EN655413983TH คุณ แดนดาว-57100 24/11/2014 00:00:00
EL593378856TH คุณ อลิศรา-10110 22/11/2014 00:00:00
EL593378842TH คุณ กุลนัดดา-71130 22/11/2014 00:00:00
วันศุกร์ -------------------------------------------------- 21/11/2014 00:00:00
EN655413970TH คุณ กัลยา-11120 21/11/2014 00:00:00
EN655413966TH คุณ เอมอร-21120 21/11/2014 00:00:00
EN655413952TH คุณ วัชราพร-24000 21/11/2014 00:00:00
EN655413944TH คุณ ปริยากร-40002 21/11/2014 00:00:00